Výsledky hlasovania

Harmonogram

Milé Novomešťanky, milí Novomešťania.

Hlasovanie je ukončené, ďakujeme za Vašu účasť! Dolu nájdete výsledky hlasovania. Podporené projekty sú označené.