Milé Novomešťanky, milí Novomešťania.

Už siedmy rok máte možnosť podporiť niektoré z občianskych projektov, ktoré vznikli na základe podnetov vašich spoluobčanov a spoluobčianok. Venovali svoj čas a energiu, aby vytvorili pre svoje mesto či komunitu niečo nové a obohacujúce . V minulých ročníkoch sa vďaka spolupráci mestskej časti s občiankami a občanmi podarilo zrealizovať desiatky projektov, ktoré dodnes prispievajú k vyššej kvalite verejných priestorov a služieb v Novom Meste. Pripomeňme si napríklad obnovenie delostreleckej kaverny na Kamzíku, otvorenie komunitnej Cyklodielne na Pionierskej ulici alebo vydanie almanachu s tvorbou novomestských autorov a autoriek - Novomestské poklady.

Aj v tomto roku na výzvu a možnosť zapojiť sa do participatívneho rozpočtu zareagovali desiatky ľudí, ktorí prišli s nápadom ako skvalitniť život v našom meste, či už revitalizáciou verejného priestranstva, vytvorením novej verejnej služby, alebo novými aktivitami komunitného charakteru. Nápady sme počas uplynulých štyroch mesiacov spoločne rozpracovávali na verejných pracovných stretnutiach. Výsledkom je štrnásť občianskych projektov, ktoré sa vám dostávajú do rúk. Detailnejšie informácie o projektoch, vrátane vyplnených projektových formulárov, informácie o participatívnom rozpočte, rozhodovaní a možnosti zapojiť sa, nájdete na stránke pr.banm.sk.

Aj v tomto ročníku participatívneho rozpočtu sa medzi víťazné projekty rozdelí suma vo výške 40-tisíc eur. Práve vy máte teraz možnosť spolurozhodovať o tom, ako bude využitá časť našich spoločných peňazí, teda ktoré z navrhovaných projektov budú podporené z rozpočtu mestskej časti v roku 2020.

Každý váš hlas je dôležitý. Tešíme sa na vašu účasť a netrpezlivo očakávame výsledok hlasovania. A nezabudnite, že na budúci rok sa so svojim nápadom do participatívneho rozpočtu môžete zapojiť aj vy.

Hlasovanie

Hlasovanie prebieha nasledovne:

how-to-vote__icon

Vyberte si min. 3, max. 8 projektov, za ktoré chcete hlasovať.

how-to-vote__icon

Zadajte údaje a svoje telefónne číslo. Obratom Vám zašleme overovací kód.

how-to-vote__icon

Zdieľajte. Povedzte o hlasovaní známym a priateľom.