Milé Novomešťanky, milí Novomešťania. BA Nové Mesto

V Participatívnom rozpočte v Bratislave Nové - Mesto je možné rozhodovať troma spôsobmi:

Fyzické hlasovanie s váhou 60%. Hlasovať možno na 28 miestach. Hlasovacie urny budú vo všetkých novomestských denných centrách seniorov, pobočkách novomestskej knižnice, materských školách, v komunitnom centre na Ovručskej 5 a na miestnom úrade počas otváracích hodín.

Verejné zvažovanie (deliberácia) predkladateľov a predkladateliek občianskych projektov s váhou 30%. Je formátom moderovanej verejnej diskusie, ktorá obsahuje aspekt spoločného rozhodovania. Výsledkom úspešného verejného zvažovania je konsenzus, všetkých zúčastnených vo forme kritérií, na základe ktorých budú jednotlivé projekty hodnotené.

Internetové hlasovanie s váhou 10%. Do rozhodovania sa môžu zapojiť aj občania, ktorí v Novom Meste nemajú trvalý pobyt, a to prostredníctvom tohto hlasovacieho portálu.

A ako sa hlasuje?

  • Každý občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, môže svojimi hlasmi podporiť najmenej tri a najviac osem projektov.
  • Vyberte projekty, ktoré sa vám páčia alebo sú podľa vás zmysluplné a stlačte tlačítko hlasovať.
  • Vyplňte potrebné údaje a Vaše telefónne číslo.
  • Bude Vám bezplatne zaslaný overovací sms kód.
  • Po jeho zadaní do formulára kliknete na tlačidlo "Poslať".
  • Vaše hlasy sú započítané.

Revitalizácia povrchu ihriska v MŠ Cádrova

project_image
32 hlasov

Klub anglických riekaniek v knižnici na Pionierskej – nursery rhymes club

project_image
13 hlasov

Vonkajšie učebne telesnej výchovy a pestovateľských prác MŠ Na Revíne

project_image
24 hlasov

Workoutové ihrisko - park na Račianskom mýte

project_image
33 hlasov

Komunitný park pre psov na Kramároch

project_image
21 hlasov

Chráňme jedlé gaštany v Gaštanici

project_image
45 hlasov

Legionárske medzi-dvorky

project_image
21 hlasov

T3 - kultúrny prostriedok: skultúrnenie okolia a technická vybavenosť

project_image
32 hlasov

Brána do karpatských viníc

project_image
93 hlasov

Vinohrady a mobilná záhrada pre všetkých

project_image
52 hlasov

Záhradný dvor

project_image
59 hlasov

Stromoradie na Račianskej ulici

project_image
76 hlasov

Lepšia cyklodoprava pre Nové Mesto

project_image
83 hlasov

Hravé ihrisko

project_image
26 hlasov

Vybrané projekty

; ;
;